شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

تسبیح دیجیتال
+ [وبلاگ] بوتراب
پسر ِ پدر ِ خاک که باشي به خاک و خون افتادنت..با اين همه فتنه بعد پيامبر و پدرت....بايد ثارلله باشي براي تطهير زمين...!
mp3 player شوکر
ساقي رضوان
رتبه 52
45 برگزیده
0 دوست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله فروردين ماه
vertical_align_top