شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

آموزش پیرایش مردانه اورجینال
+ *چهارمين همايش نبرد سايبري* چهارشنبه 8 دي از ساعت 14 تالار شهيد چمران دانشكده فني دانشگاه تهران
حسان
89/10/7
امت عاشورايي...
حتما ميتونم بيام.
شك نكن!:دي
اوهوم.
سانديساشون خوب نبود اوندفعه، پس نميام:دي
ساقي مياي تو؟؟؟ من مي خوام برم ولي هيچكس باهام نمياد!!!! مياي ديدار طلبه بعد از اونجا با هم بريم دانشگاه تهران؟؟؟
اين روزا كار دارم يه كم! طلبه رو من ديروز ديدم!:ديييي البته باهاش حرف نزدم!:دييي دانشگاه تهران رو نميدونم! چون مامي رفت مشهد الان! بعدشم خونه داري و اينا بايد كنم! به جز اون يه كم ديگه كار دارم! بايد ببينم وقت ميشه يا نه!
ره گذر
خوش به حال اين مامان ساقي..يا سوريه اس يا مشهد !!!!!!!!!!!! ميشه منم با خودش ببره !!! ساقي جان بي زحمت برا ما هم شام و ناهار درست كن اگه من با مامانت رفتم:دي
ديگه رفت جا موندي!:دييييييييييييي يه زمان من اينطوري بودم حالا نوبت مامانمه!:ديييييييييييييي
ره گذر
خب سفر بعدي خبرم كن
سفر بعدي نوبت منه!!!
ره گذر
باشه بابا ...اينقدر صف شلوغه به من نميرسه !!! خوش بگذره...
درب کنسرو بازکن برقی
ساقي رضوان
رتبه 53
45 برگزیده
0 دوست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله ارديبهشت ماه
vertical_align_top