سفارش تبلیغ
صبا

ساقی رضوان ( پنج شنبه 90/10/15 :: ساعت 9:37 عصر)


وقتی دلگیر می شم

سریع دلم ُ جمع می کنم ُ میام پیش خودت

میام ُ سفره ی دل تنگی هام ُ کنارت پهن می کنم

نقل ِ اشکامُ  می پاشم  روی سفره

دونه دونه بر میدارم و با تمام وجود می چشم

شیرین ‌ِ

کنار ِ تو از دل تنگی ها گفتن شیرین ِ

فقط برای تو راز ِ دل گفتن دل چسب ِ

قطره قطره می بارم

حرف به حرف دل می دی

نمی دونم تو کنارمی

یا روبروم نشستی

اما می دونم هستی...

فقط

کاش

برای یک بار هم که شده

می تونستم

از چشمات

نرگس بچینم...


سفارش تبلیغ
صبا