سفارش تبلیغ
صبا

ساقی رضوان ( شنبه 90/10/17 :: ساعت 8:49 عصر)


گاهی خدا یه غصه بهت می ده

تا یه غصه ی بزرگتری رو فراموش کنی...

خدایا شکرت...


سفارش تبلیغ
صبا