سفارش تبلیغ
صبا

ساقی رضوان ( چهارشنبه 90/10/21 :: ساعت 7:46 عصر)


کوتاه ترین دعای صحیفه ی سجادیه،

دعای هجدهم‌ش است...

همانند سن ِ مادر،

که هجده بود و کوتاه...


سفارش تبلیغ
صبا