سفارش تبلیغ
تبلیغات در پارسی بلاگ

ساقی رضوان ( چهارشنبه 90/11/12 :: ساعت 9:25 عصر)


غصه خوردم ازین که نتوانستم ببینمت

اما شادم ازین که به فاصله ی یک روز

پا جای گام هایت گذاشتم...

دل آسمان پر بود و می بارید...

به عشقت گام بر میداشتم و حس میکردم رد پایت را...

پایم را روی زمین می کشیدم و از صدایش لذت می بردم...

نگاه به قبور می کردم و نگاهت را درون سنگ های زلال می دیدم...

سرم خوش شده بود و کودکانه...

حلاوتی داشت وصف ناشدنی امروز...


سفارش تبلیغ
تبلیغات در پارسی بلاگ