سفارش تبلیغ
صبا ویژن

ساقی رضوان ( چهارشنبه 90/11/26 :: ساعت 2:53 عصر)


این شب ها ماه هم جلوی چشمانم نیست تا به داد ِ دلم برسد...

تا فهمید ستاره به ستاره دنبالش می کنم ناز کردنش گرفته...

فهمیده که چقدر توی دلم جا باز کردی

فهمیده که نگاهش می کنم تصدقت می روم و...

کاش شب دامنش را روی ماه نمی کشید تا من مست شوم از تو...

کاش می فهمید درونم چه غوغاییست...

کاش بازی نمی کرد با دلم

کاش...


سفارش تبلیغ
صبا ویژن