سفارش تبلیغ
صبا

ساقی رضوان ( دوشنبه 90/12/22 :: ساعت 10:25 عصر)


عاشق ِ اینم که پشت به قبله روبروی ضریحت بایستم و گوشی رو بذارم دم گوشم

باهاش تکرار کنم

یا فاطمه

یا فاطمه

یا فاطمه...

شیدات میشم وقتی کنارتم و یادم میره که چی میخواستم بهت بگم و نگفته می شنوی...

نگفته منو مهمون برادرت میکنی...

نگفته...

دیوونه ت می شم وقتی شبای چهار شنبه ی آخر سال که میشه زائرم میکنی...

باید بیام در و پنجره ی دلم رو بدم دستت و ...

بدجوری غبار گرفته...

وقتی نمونده...

باید بیام مدد بگیرم ازت...

باید بیام...


سفارش تبلیغ
صبا