سفارش تبلیغ
صبا

ساقی رضوان ( جمعه 91/1/18 :: ساعت 1:58 عصر)


رفیقِ نیمه راهِ علی؛

خرابه شده دلم،

بس که در غمت خراب شد...


سفارش تبلیغ
صبا