سفارش تبلیغ
صبا

ساقی رضوان ( دوشنبه 91/1/21 :: ساعت 10:3 عصر)


مسلماً بنده ی شاکریِ

وقتی از منِ مخلوق، مدام تشکر می کنه...


* من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق


سفارش تبلیغ
صبا