ساقی رضوان ( جمعه 91/1/25 :: ساعت 5:37 عصر)


به گل که فشار آوری

از دست می رود

از چشم نیز...