سفارش تبلیغ
صبا

ساقی رضوان ( سه شنبه 91/4/27 :: ساعت 3:29 عصر)


هر روز که هوای تو بر مشامم می رسد

طعم زندگی را جرعه جرعه می نوشم

آقای من...


سفارش تبلیغ
صبا