سفارش تبلیغ
صبا

ساقی رضوان ( شنبه 91/8/6 :: ساعت 3:33 عصر)

* ...

- ...

* ...

- آقاتون سید نیس ازش عیدی بگیریم؟

* نع! ........ دهع!

- ممممم:( عیدی میخوام خو:(

* از مادرشون بگیر

- :)


بعدنوشت: بنده ستاره هستم و مادرشون = مادر سیدها = سیده ی زنان عالم!!


سفارش تبلیغ
صبا