سفارش تبلیغ
صبا

ساقی رضوان ( یکشنبه 92/3/12 :: ساعت 1:37 عصر)


همسر ِ طلبه که بشی باید وقتت رو با مردم تقسیم کنی

توی حرم

توی کوچه

توی مغازه

توی ماشین

توی خونه

حتی وقتی منتظری همسرت از سلمونی بیاد!


پ.ن: ملبس که سلمونی نمیرن! ولی ملت از صد فرسخی میفهمن طرف طلبه س و ... :)نجوا با ساقی ()سفارش تبلیغ
صبا