سفارش تبلیغ
صبا

ساقی رضوان ( شنبه 92/3/18 :: ساعت 12:4 صبح)


سلام...

چون حرفی نبود رفتم ازین دنیا

هنوز هم نیست

اما فقط به خاطر او که خواست بنویسم دوباره برمیگردم:)


پ.ن: او همان کسیست که در این وقت ِ شب مشغول بسته عمامه برای طلبه تازه ملبس شده ایست!


سفارش تبلیغ
صبا