سفارش تبلیغ
صبا

ساقی رضوان ( سه شنبه 92/3/28 :: ساعت 3:18 عصر)


خرداد که به انتها می رسد

دلم به شوق...

و حال با وجود تو، دو چندان می شود این شوق

چرا که تو هم زاده ی همان اقلیمی...


سفارش تبلیغ
صبا