سفارش تبلیغ
صبا ویژن

ساقی رضوان ( پنج شنبه 92/5/31 :: ساعت 11:50 صبح)


فکر میکردم به حضرت یوسف و میگفتم یا فتّاح و دستگیره رو میچرخوندم

اما در باز نشد...

تو همون لحظه ها به این فکر میکردم ک ذکر ِ من که ذکر نیست

من که بنده نیستم

فکر میکردم به این که نمیشه

یقین نداشتم به ذکری که میگفتم

برا همینم میدونستم باز نمیشه اما بازم میگفتم یا فتّاح!


*الهی... بنده ای چونان من به چه کارت آید؟!


سفارش تبلیغ
صبا ویژن