سفارش تبلیغ
صبا

ساقی رضوان ( دوشنبه 87/2/30 :: ساعت 9:0 عصر)

 


چه شبی است امشب خدایا!

این اشک اینقدر مدام نباریده است...

چه کند علی با این همه تنهایی!

فاطمه جان!

چطور بگویم؟!

فراق تو سخت است...

سخت ترین است...تاب آوردنی نیست...تحمل کردنی نیست...

ای اشک! همیشه ببار!

که بتولِ رسول چون کشتی شکسته ، پهلو گرفته است...

ای جلوه خدا! زیستن بی تو چه سخت است...

خدا اگر نبود ، چه میکردیم با این مصیبت عظمی؟!

 


سفارش تبلیغ
صبا