سفارش تبلیغ
صبا

ساقی رضوان ( یکشنبه 90/10/4 :: ساعت 2:23 عصر)


زیباست که

آسمان

و

چشمانم،

آهنگشان

یکی شده...
ساقی رضوان ( جمعه 90/10/2 :: ساعت 11:0 صبح)


شکست ِ

قـ ـ‌ ـ ـ ـ ـ لـ ـ ـ‌ ـ ـ ـ ـب ِ

من

،

جانا...نجوا با ساقی ()

ساقی رضوان ( چهارشنبه 90/9/30 :: ساعت 3:54 عصر)


+ گویند نیست از شب یلدا بلندتر، پیداست اینان شام غریبان ندیده اند...

- ینی من اگه فردا شب کیک بگیرم کار بدی کردم؟ خداییش؟

+ کیک؟ تولد گرفتی ماه محرمی؟

- نه سالگرد ازدواجمونه

+ چه شود

- آخه جاری کشونه... مهمونی دارم... نمیشه که رفیق

+ ای بابا


و من نمیدانم قرار است جاری را بکُشند یا بکِشند!
ساقی رضوان ( سه شنبه 90/9/29 :: ساعت 11:48 صبح)


چقدر سخته چشم پوشی...

خیلی سخته وقتی از یکی چیز ناخوشایندی بفهمی که نمیخوای به روش بیاری...

خیلی خیلی سخته حتی نتونی براش کاری کنی...نجوا با ساقی ()

ساقی رضوان ( دوشنبه 90/9/7 :: ساعت 10:44 عصر)


عجیب داری چرخ میخوری زندگی

می ترسم این وسط فلک شم...
ساقی رضوان ( پنج شنبه 90/8/19 :: ساعت 1:58 عصر)


وقتی محبت کردن بلد نیستی

محبت نکن

چون آخرش لو میری که داری فیلم بازی میکنی...
ساقی رضوان ( دوشنبه 90/8/16 :: ساعت 12:0 عصر)


دیگه باید باور کنم که برا خودت مردی شدی

داداش کوچولوی دوست داشتنی من!
ساقی رضوان ( شنبه 90/7/23 :: ساعت 4:56 عصر)


آب از سرم گذشته؛

خدا کند به خشکی نرسم...
ساقی رضوان ( پنج شنبه 90/6/24 :: ساعت 12:29 عصر)


چشمانم که بارانی شوند

بدون شک قبلش

دلم را به دریا زده ام...
ساقی رضوان ( جمعه 90/6/18 :: ساعت 1:12 عصر)


مشتاق که نیستی و

مدام پی بهانه ای برای دوری

پس بیخود لاف عاشقی نزن!
<   <<   6   7   8   9      >


سفارش تبلیغ
صبا