سفارش تبلیغ
صبا ویژن

ساقی رضوان ( شنبه 90/9/19 :: ساعت 11:23 صبح)


از آن شب

ماه که میبینم یاد ماه ِ بنی هاشم میکنم...


پ.ن: آن شب، نجف، توی حیاط حرم مولا بودم، سرمو که بلند کردم هلالِ ماه جلو چشمم اومد و ...


بعدنوشت: ظاهرا امروز ماه می گیرد!


سفارش تبلیغ
صبا ویژن