سفارش تبلیغ
صبا ویژن

ساقی رضوان ( یکشنبه 92/5/6 :: ساعت 12:22 عصر)


مولا جان

دلم بی نهایت هوای آن بزم و مهمانی را کرده...

هوای آن رزق و روزی ِ کنارت

هوای آن عشق بازی ها و اشک ها

هوای دل دل کردن ها و ...

هیچ وقت فکر نمیکردم دل تنگ ِ آن همه سختی شوم اما...

دلم هوای شب های قدر و باب الجوادت کرده...

می دانم هیچ وقت تکرار نخواهد شد

اما...


سفارش تبلیغ
صبا ویژن