سفارش تبلیغ
صبا ویژن

ساقی رضوان ( جمعه 92/6/8 :: ساعت 10:58 صبح)نشسته ام به شوق ِ اذن ِ زیارت...

به لحظه ی ضیافت...

به آن دمی که کنی بر من عنایت...

شود آیا دهی به آمدنم رضایت؟

که نصیبم کنی سعادت؟

نگاه و دل منتظرند، ای همای رحمت...


سفارش تبلیغ
صبا ویژن