سفارش تبلیغ
صبا ویژن

ساقی رضوان ( جمعه 93/3/9 :: ساعت 12:26 عصر)


"هر کی نداره باید بمیره"

این جمله رو چند بار از مریض ِ تختِ بغلی شنیدم...

به یقین رسیدم وقتی قبض بیمارستان رو دیدم که برای سه روز بستری شدنِ عادی، پونصد هزار تومن بریده بودن براش!


سفارش تبلیغ
صبا ویژن