سفارش تبلیغ
صبا ویژن

ساقی رضوان ( چهارشنبه 92/4/5 :: ساعت 6:52 عصر)


خواستم شفاف کنم و بگم که طلبه ها هم یه زندگی معمولی دارن با تمام اونچه که دیگران بهش نیاز دارن...

اما ظاهرن همیشه باید از خوبی ها گفت و از خوشی ها و...

نباید واضح کنی زندگیتو برا مردم... نباید لب به سخن باز کنی و باید زبان در کام بگذاری... تا مبادا...

شاید بازم کرکره ی وبم پایین بره... تو این دوره زمونه آدم حرف نزنه بهتره شاید!


سفارش تبلیغ
صبا ویژن